ایران پرسمان

آخرين مطالب

آيا ميدانستيد..؟ انديشه

آيا ميدانستيد..؟

  بزرگنمايي:

آيا ميدانستيد که...
آيا مي دانستيد..؟

آيا ميدانستيد که تـنها در طول زماني که اين جمله را مي خوانيد در حدود 50 هزار سلول بدنتان ميميرد و سلول هاي جديد جايگزين آن مي شود ؟

آيا ميدانستيد که در طـول يـک ساعت قلب شما آنقدر سخت کار مي کند کـه مــي تـــوانــد انرژي حمل يک جسم يک تني به اندازه يک کيلومتر از سطح زمين را تامين کند ؟

آيا ميدانستيد که اولين دوقلوهاي آزمايشگاهي اولين بار در سال 1981 به دنيا آمدند ؟

آيا ميدانستيد که اگر سلول هاي موجود بر روي پوست بدن انسان را به دنبال هم بچينيم، طول آن به 45 مايل خواهد رسيد ؟

آيا ميدانستيد که در طول يک سال، قلب يک انسان عادي 40 ميليون بار مي تپد ؟

آيا ميدانستيد که بيشتر انسانها در يک دقيقه 25 مرتبه پلک مي زنند و بطور ميانگين هر انسان سالانه بيش از 13 ميليون مرتبه پلک مي زند ؟

آيا ميدانستيد که معده شما بايد هر دو هفته يکبار ماده مخاطي جديد ترشح کند در غير اينصورت خودش را هضم خواهد کرد ؟

آيا ميدانستيد که شش سمت چپ کوچکتر از شش سمت راست است تا فضايي براي قلب ايجاد شود ؟

آيا ميدانستيد که جراحي چشم يکي از پيشرفت هاي چشمگير در طب باستان به شمار مي رود ؟

آيا ميدانستيد که عطسه در هنگام خارج شدن از دهان، سرعتي بالغ بر 100 مايل بر ساعت دارد ؟

آيا ميدانستيد که اگر بدن شما خشک و يخ زده شود 10% به وزن آن اضافه خواهد شد که اين مقدار وزن اضافي را مايکرو ارگانيسم هايي که بر روي بدن قرار دارند، تشکيل مي دهند ؟

آيا ميدانستيد که براساس آمارهاي اخيرسازمان جهاني سلامتي، روزانه در حدود 100 ميليون فعاليت جنسي رخ ميدهد؟

آيا ميدانستيد که زمانيکه گوشت و شير را با هم مي خوريد، بدن به هيچ وجه کلسيم شير را جذب نمي کند و بهتر است ميان مصرف گوشت و شير حداقل 2 ساعت فاصله باشد ؟

آيا ميدانستيد که هر انسان در حدود نيم ساعت يک تک سلولي بوده است ؟

آيا ميدانستيد که ما يک داروخانه کامل در بدن خود داريم و مي توانيم هر دارويي را در بدن خود توليد کنيم ؟

آيا ميدانستيد که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست ؟

آيا ميدانستيد که محـقـقان اخيـراً بـه ايـن نتيجه رسيده اند که کليه انسان 500 عملکرد متفاوت دارد ؟

آيا ميدانستيد که ساختمان عملکرد دست وال، سگ، پرندگان (بال ها) و انسان دقيقاً مشابه است ؟

آيا ميدانستيد که سريع ترين عضله بدن انسان زبان اوست ؟

آيا ميدانستيد که شبکه چشم 135 ميليون سلول احساس دارد که مسئوليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگها را بر عهده دارد ؟

آيا ميدانستيد که چشم انسان حدود 135 ميليون سلول بينايي دارد که معادل يک دوربين 135 مگاپيکسل عمل مي کند ؟

آيا ميدانستيد که چشم سالم انسان ميتواند ده ميليون رنگ را مختلف را ببيند و آنها را از يکديگر تميز دهد ؟

آيا ميدانستيد که گوش و بيني شما در تمام طول عمر به رشد خود ادامه مي دهند ؟

آيا ميدانستيد که چشم هاي ما از بدو تولد همين اندازه بوده اند، اما رشد گوش و بيني ما هيچ وقت متوقف نمي شوند ؟

آيا ميدانستيد که دندان تنها بخش از بدن انسان است که ترميم نمي شود ؟

آيا ميدانستيد که شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال پيش لباس بر تن مي کرده است ؟

آيا ميدانستيد که عمر مفيد انسانها در کف دستشان اينگونه (81 – 18 = 63) نوشته شده است ؟

آيا ميدانستيد که ضريب هوشي انسان هاي معمولي بين 85 تا 105 است ؟

آيا ميدانستيد که هر تار موي انسان ميتواند تا وزن 100 گرم رشد کند ؟

آيا ميدانستيد که يک انسان نهايتا ميتواند با سرعت 35 کيلومتر در ساعت بدود ؟

آيا ميدانستيد که کالبد شکافي انسانهاي جديد بسيار بيشتر از انسانهاي قديمي طول ميکشد ؟

آيا ميدانستيد که انسان با خوردن 20 نيش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد ؟

آيا ميدانستيد که هر انسان ميتواند 1 دقيقه نفس خود را حبس کند و رکوردش در جهان 85 دقيقه است ؟

آيا ميدانستيد که وزن اسکلت انسان بالغ 13 تا 15 کيلوگرم است ؟

آيا ميدانستيد که انسان اوليه (ناندرتال ها) و اجداد اوليه انسان هر دو در يک زمان در اروپا بودند ؟

آيا ميدانستيد که يک انسان 8 ثانيه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است ؟

آيا ميدانستيد که لايه بيروني پوست انسان هر 2 هفته يکبار با سلولهاي جديد تعويض ميشود ؟

آيا ميدانستيد که انسان 9 هزار سال پيش از ميلاد براي اولين بار به کشاورزي پرداخت ؟

آيا ميدانستيد که دويست ميليون موجود زنده روي زمين وجود دارد که انسان يکي از آنها است ؟

آيا ميدانستيد که کبد انسان در 300 تا 500 روز نو ميشود، يعني اينکه از سلولهاي جديدي برخوردار ميشود ؟

آيا ميدانستيد که تقريبا 65 ٪ وزن انسان را اکسيژن تشکيل ميدهد ؟

آيا ميدانستيد که انسان براي اولين بار در 1783 پرواز را تجربه کرد و توانست 8 کيلومتر با بالن پرواز کند ؟

آيا ميدانستيد که جنين انسان بعد از 17 هفته (4 ماه) مي تواند خواب هم ببيند ؟

آيا ميدانستيد که تنها موجوداي که ميتواند به پشت بخوابد انسان است ؟

آيا ميدانستيد که بدن يک انسان در طول عمرش به طور متوسط 1300 ليتر عرق توليد ميکند ؟

آيا ميدانستيد که انسان هاي راست دست به طور ميانگين 9 سال بيش از چپ دست ها عمر مي کنند ؟

آيا ميدانستيد که کره زمين از 102 عنصر بوجود آمده و اين 102 عنصر در بدن انسان وجود دارد ؟

آيا ميدانستيد که حس بويايي انسان قادر به دريافت و تشخيص ده هزار بوي متفاوت است ؟

آيا ميدانستيد که حدود 10 درصد وزن بدن انسان (بدون آب) را باکتريها تشکيل ميدهند ؟

آيا ميدانستيد که از دست دادن تنها 1% از آب بدن موجب تشنگي ميشود ؟

آيا ميدانستيد که بيشتر سردردهاي معمولي از کم نوشيدن آب است ؟

آيا ميدانستيد که ناخن هاي انگشتان دست، تقريبا چهار برابر ناخن هاي پا رشد مي کنند ؟

آيا ميدانستيد که قد انسان تا 20، 25 سالگي و گاها 40 سالگي بلند مي شود و از چهل سالگي به بعد، قد انسان هر دو سال حدود 6 ميلي متر کوتاه مي شود ؟

آيا ميدانستيد که دهان انسان روزانه يک ليتر بزاق توليد مي کند ؟

آيا ميدانستيد که وزن پوست بدن انسان بالغ بر 2/7 کيلوگرم (دو و هفت دهم) است ؟

آيا ميدانستيد که کمبود خواب، زودتر از کمبود غذا موجب مرگ انسان مي شود ؟

آيا ميدانستيد که انسان در سال 3000 قد متوسط 2 متر و 120 سال عمر و پوست قهوه اي خواهد داشت ؟

آيا ميدانستيد که هر چروک ايجاد شده در ابرو نتيجه 200000 اخم است ؟

آيا ميدانستيد که عمر پرزهاي چشايي انسان از 7 تا 10 روز است ؟

آيا ميدانستيد که اندازه قلب هر فرد به اندازه مشت اوست ؟

آيا ميدانستيد که قلب انسان بطور متوسط 100 هزار بار در سال ميتپد ؟

آيا ميدانستيد که قلب انسان هنگام تپيدن ميان دو تپش استراحت ميکند اين يعني اگر فرد 70 سال عمر کرده باشد قلبش به اندازه 40 سال استراحت کرده است ؟

آيا ميدانستيد که وزن اسکلت انسان بالغ بر 13 تا 15 کيلوگرم است ؟

آيا ميدانستيد که انسانهاي امروزي بطور متوسط شش سال از عمر را تلويزيون نگاه مي کنند و شش سال را هم صرف غذا خوردن ميکنند و يک سوم از عمر را هم در خوابند ؟

آيا ميدانستيد که مغز انسان تنها 2 درصد از وزن انسان را تشکيل مي دهد ولي 25 درصد اکسيژن دريافتي بدن را به تنهايي مصرف مي کند ؟

آيا ميدانستيد که مغز بيشتر انرژي را در بدن مصرف ميکنند به همين دليل هم از ساير نقاط بدن گرمتر است ؟

آيا ميدانستيد که مغز يک انسان در طول يک روز بيشتر از تمام تلفن هاي جهان به سلول ها پيام عصبي مي فرستد ؟

آيا ميدانستيد که پيام هاي عصبي با سرعتي برابر با 170 مايل در ساعت به مغز رسيده و از مغز به سلول هاي عصبي مي رسند ؟

آيا ميدانستيد که مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتي است که تلويزيون مي بينيد ؟

آيا ميدانستيد که بطور متوسط يک انسان در طول زندگي خود در حدود 44 پوند گرد و خاک را تنفس مي کند ؟

آيا ميدانستيد که در تمام انسانهاي کره زمين 999 % شباهت ژنتيکي وجود دارد ؟

آيا ميدانستيد که طول رگهاي بدن انسان پانصد و شصت هزار کيلومتر است ؟

آيا ميدانستيد که در يک سانتي متر پوست شما 12 متر عصب و 4 متر رگ و مويرگ است ؟

آيا ميدانستيد که در هـر 3 سانتي متـر از پوست، 4 هزار بافت عصبي، 1300 سـلول عصبي، 100 غده عرق، 3 ميليون سلول، و 3000 رگ خوني وجود دارد ؟

آيا ميدانستيد که اگر رگ هاي خوني موجود در 5 سانتي متر از پوست را در امتداد هم قرار دهيم، طول آن به 20 فوت مي رسد ؟

آيا ميدانستيد که اگر تمام رگهاي خوني را در يک خط بگذاريم تقريبا 97000 کيلومتر ميشود ؟

آيا ميدانستيد که بدن انسان پنجاه هزار کيلومتر رشته عصبي دارد ؟

آيا ميدانستيد که تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنيه چشم است ؟

آيا ميدانستيد که استرس تا 5 برابر سيستم ايميني بدن را پايين مي آورد ؟

آيا ميدانستيد که کبد يا جگر تنها عضو داخلي بدن است که اگر با عمل جراحي قسمتي از آن برداشته شود دوباره رشد ميکند ؟

آيا ميدانستيد که اکثر افراد در کمتر از 7 دقيقه خوابشان مي برد ؟

آيا ميدانستيد که آب دريا بهترين ماسک براي صورت انسان است ؟

آيا ميدانستيد که ورزش کردن در گرما به کاهش اشتها کمک مي کند ؟

آيا ميدانستيد که خطر بيماري قلبي و سرطان ريه در افراد غير سيگاري که در خانه در معرض دود سيگار اطرافيانشان هستند، بيست و پنج درصد بيشتر از ديگران است ؟

آيا ميدانستيد که بدن ما به طور مداوم خود را ترميم مي کند هر سه ماه يکبار بافت استخواني به طور کامل تعويض مي شود و هر ماه پوست جديد رشد مي کند به راحتي مي توانيم فرآيند پيري را به تاخير بيندازيم ؟

آيا ميدانستيد که بدن يک انسان معمولي به اندازه کافي شامل: سولفور براي کشتن تمام شپش هاي بدن يک سگ، کربن براي ساخت 900 مداد، پتاسيم براي آتش زدن يک توپ فوتبال، چربي براي ساختن 7 قالب صابون، فسفر براي درست کردن سر 2200 کبريت و آب براي پر کردن 10 تنگ را دارد ؟

آيا ميدانستيد که پيشاني انسان مرکز دماي انسان است يعني اگر شما دماي پيشانيتان را تغيير دهيد دماي بدنتان هم به همان انداره تغيير ميکند اين يکي از دلايلي است که وقتي ما مي خواهيم ببينيم که آيا تب داريم يا نه دستمان را روي پيشاني ميگذاريم ؟
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سخنرانی انقلابی علامه مصباح در نقد انجمن حجتیه: وظیفه ی خودشان می دانستند که «شاهنشاه اسلام پناه!» را ترویج کنند/ آیا دفاع از کیان اسلام را هم مشروط به آمدن امام زمان(عج) می دانید؟ / پاسخ اساتید حوزه به اتهام چراغانی موسسه «درراه‌حق» در نیمه شعبان 57

منطق نزاع طبقاطی

عصمت حضرت معصومه

مخمصه هویت

خاستگاه و چیستی موسیقی زیرزمینی از منظر جامعه‌شناسی (بخش دوم)

خاستگاه و چیستی موسیقی زیرزمینی از منظر جامعه‌شناسی (بخش نخست)

تهران؛ شهر بی نماد

طبقه تاجر صفت

سمِ سرگشتگی فقهی

دموکراسی از جاده تغییر اجتماعی می‌گذرد

تراژدی زوال موسیقی

جزئیات اختلاف در سالروز شهادت حضرت زهرا علیها السلام

به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها (به نقلی)

به مناسبت سالروز وقوع جنگ جمل

به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله سید محمد حجت كوه كمری موسس مدرسه حجتیه

کلانشهر و نگرش دلزده

به مناسبت سالروز رحلت فقیه نامدار آیت الله العظمی سیداحمد خوانساری

چه دین و ایمانی اجازه کشتار نمازگذاران را می دهد؟

نظر قرآن كريم درباره نهضت توليد علم و جنبش نزم افزاري را بيان فرماييد.

حضرت هود (ع) که بود؟ و قوم او چه مشخصه اي داشتند؟

آدم و حوّا در بهشت

ماجراي ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع) و قتل هابيل

مزه گوشت برادر مرده

جانشين نوح (ع) که بود؟

ماجراي ساخت كشتي و حوادث بعد از آن

مشخصات نوح (ع) و قوم او

مشخصات ادريس (ع) و هدايت مردم

آفرينش حضرت آدم (ع)

فلسفه فضيلت روزه در ماه رجب

چگونگي شهادت امام هادي عليه السلام

متن کامل مناظره دکتر محبيان و محمد قوچاني؛

عقلانيت مطلق يا عقلانيت نسبي؟

حجاب در آخر زمان

راه کارعملي رسيدن به حکمت چيست ؟

حكمت چيست؟ معرفت چيست؟ فطرت چيست؟

مباني جنبش عدالت خواهي در كلام رهبر انقلاب

رابطه اخلاق و سياست با تأکيد بر انديشه امام خميني(ره)

ماکياوليسم و ماکياول کيست و چيست؟

امام(ره) به هيچ وجه اجازه نمي‌دادند حق کسي ضايع شود

موريانه سوءظن بر جان زندگي

گرم مزاج هستيد يا سرد مزاج؟

10 کار رابطه خراب کن رايج!

دلايل اصلي ناکامي در يادگيري زبان

عوامل سقوط پهلوي-نظريات انقلاب

چرا بايد انگليسي ياد بگيريم؟

علائم سرطان تخمدان چيست؟

حساس ترين نقاط تهران هنگام زلزله کجاست؟

8 باور غلط براي لاغر شدن چيست ؟

ويژگي هاي اصلي همسران خوشبخت چيست ؟

عاشورا، خاستگاه انقلاب اسلامي ايران ؟