ایران پرسمان

آخرين مطالب

قطعنامه ضدايراني، با ايران چه کرد؟ بين الملل

قطعنامه ضدايراني، با ايران چه کرد؟

  بزرگنمايي:

واکنش همسوي مجلس و دستگاه سياست خارجي کشورمان به قطعنامه پارلمان اروپا، عقب نشيني اتحاديه اروپا را در پي داشت.

به گزارش سرويس بين الملل پرسمان، روزجمعه هفته گذشته طيفي افراطي از نمايندگان پارلمان اروپا به بهانه آنچه تعيين "راهبرد روابط با ايران "، خوانده شده
؛ قطعنامه‌اي را تصويب کردند که در آن راهبردهاي مداخله‌جويانه اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران، مشخص شده است. در اين قطعنامه در مجموع طي 23 بند سياستهاي اتحاديه اروپا در سه زمينه، شامل موضوع هسته اي؛ روابط ايران و اتحاديه اروپا و نقش منطقه اي ايران از ديدگاه اروپا تبيين شده است.
اين قطعنامه همچنين از بخش سرويس خارجه اتحاديه اروپا مي‌خواهد تا دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا را تا پايان سال 2014 در تهران افتتاح کند . اين قطعنامه بزعم خود بدنبال اين هدف است که اين نمايندگي بعنوان ابزاري کارآمد براي تاثيرگذاري در سياستهاي ايران ؛ از گفت‌وگوها درباره موضوعاتي نظير حقوق بشر حمايت کند. براين مبنا؛ بند شانزدهم اين قطعنامه از اتحاديه اروپا مي‌خواهد تا حقوق بشر، محور اصلي روابطش با ايران باشد و اتحاديه اروپا را به آغاز گفت‌وگوها در زمينه حقوق بشر با ايران توصيه مي کند. بند هفدهم اين قطعنامه نيز تاکيد مي‌کند که هيات‌هاي اعزامي پارلمان اروپا به ايران بايد به ديدار با مخالفان سياسي، فعالان جامعه مدني متعهد بوده و به زندانيان سياسي دسترسي داشته باشند.
تصويب اين قطعنامه در شرايطي که گفتماني جدي بين ايران و گروه 5+1 حول موضوع هسته اي شکل گرفته، حکايت از آن دارد که طيف هاي افراطي در آمريکا و اروپا که وابسته به لابي صهيونيستي هستند، تحرکات جدي را آغاز کرده اند تا اولاً روند گفتگوهاي اعتماد ساز و سازنده در موضوع هسته اي با ايران را تحت الشعاع مباحث ادعايي و چالشي از جمله موضوع حقوق بشر قرار دهند. ثانياً: به موازات اين تحرکات زمينه را براي دخالت در ايران در پوشش تلفيقي از ادعاهاي هسته اي و حقوق بشري فراهم سازند. اما واکنش همسوي دستگاه سياست خارجي کشورمان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين نکته مهم را متوجه اتحاديه اروپا کرد که ادامه اينگونه روند هاي غير منطقي و غير سازنده کمکي به بازسازي روابط دو طرف نخواهد کرد.
پايگاه خبري پرسمان با بررسي مواضع همسوي دستگاه سياست خارجي کشورمان و مجلس شوراي اسلامي طي روزهاي اخير در قبال قطعنامه اتحاديه اروپا و آخرين مواضع اتحاديه اروپا در اين خصوص، بر اين نکته مهم تاکيد دارد که در بحث تامين منافع نظام و پيشبرد اهداف کشور و موضوعات مختلف، همسويي همه مسئولين، کارگزاران و دولتمردان، خيلي زود دشمنان را مجبور به عقب نشيني مي کند.

واکنش دستگاه سياست خارجي به قطعنامه ضد ايراني اتحاديه اروپا
اولين واکنش دستگاه ديپلماسي به قطعنامه ضدايراني اتحاديه اروپا توسط سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان اتخاذ شد. خانم مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اين مصوبه مداخله جويانه پارلمان اروپا تاکيد کرد؛ اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتري جويي بي پايه و بي حاصل، ناشي از تفکرات قرون گذشته و خط مشي طيف هايي است که درصدد تخريب روند آغاز شده در روابط بين ايران و اروپا هستند. افخم تصريح کرد: طيفي از نمايندگان تندرو پارلمان اروپا، تحت تاثير لابي صهيونيسم و معارضان نظام اسلامي ايران و با هدف سوء استفاده تبليغاتي براي انتخابات آتي اين نهاد، در تصويب قطعنامه ضد ايراني نقش داشتند.
سخنگوي وزارت امور خارجعه ايران مي کند: قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا نه فقط با هيچ معيار و منطق سياسي و بين المللي سازگار نيست، بلکه ياد آور رفتارهاي تبعيض آميز و نژادپرستانه است.
در نشست خبري امروز سخنگوي وزارت امور خارجه بار ديگر بحث قطعنامه اتحاديه اروپا مطرح شد که خانم افخم بار ديگر مواضع رسمي دستگاه سياست خارجي کشورمان را در اين خصوص يادآور شد که حاوي نکات بسيار ارزشمند بود.
در نشست خبري امروز، سخنگوي وزارت امورخارجه ايران درباره اقدام پارلمان اتحاديه اروپا در تصويب قطعنامه مداخله جويانه ضد جمهوري اسلامي ايران گفت: اقدام پارلمان اروپا به عنوان نهادي اروپايي در صدور اين قطعنامه با چنين متن، ادبيات و موضوعات مندرج در آن اقدامي کاملاً هدفمند و مغرضانه عليه جمهوري اسلامي و غيرقابل قبول است. افخم اطلاعات اين قطعنامه را برگرفته از برخي محافل وابسته به دشمنان جمهوري اسلامي ايران و مخالفان و محافل صهيونيستي دانست که غير واقعي تنظيم شده و کاملاً بي ارزش است و هيچگاه ملاک عمل وزارت امور خارجه قرار نخواهد گرفت؛ گرچه چنين قطعنامه هايي الزام آور نيست اما با اين اقدام در صددند روندهايي را در اروپا ايجاد کنند و اين اقدام نشان داد پارلمان اروپا از تحولات جهان به کلي عقب مانده و به طور خاص از واقعيات جمهوري اسلامي ايران و تحولات صورت گرفته ناآگاه و بيگانه است؛آنان نمي خواهند با درک آنچه در اين منطقه بر اساس نظر و اراده ملت ايران و به منظور استقلال و پيشرفت صورت مي گيرد و بر مبناي واقعيات تصميم گيري کنند؛البته پرونده اين اقدامات پارلمان اروپا بسيار زياد است بنحوي که در چهار سال گذشته حدود 2400 قطعنامه تصويب کرده است اما به هر حال در تبادل و رفت و آ‌مد هيئت هاي اروپايي به ايران قطعاً هيچ يک منطبق با موضوعات مندرج در اين قطعنامه انجام نخواهد شد.
سخنگوي وزارت امورخارجه ايران تأکيد کرد،هيچ موضوعي را که پارلمان اروپا بخواهد بر جمهوري اسلامي ايران تحميل کند و بر روابط يا شکل دهي به روابط به کشورمان تحميل کند، نمي پذيريم‌، اين نهاد بايد بداند نه فقط درباره ايران که براي هيچ کشور ديگري نيز نمي تواند تعيين تکليف کند و دوران اينگونه تصميم گيريها و نگرش به ديگر کشورها گذشته است؛اکنون روابط مبتني بر احترام متقابل و از موضع برابر است و ما اين اصل را به عنوان يکي از اصول اساسي در سياست خارجي پيگيري مي کنيم و دوستان ترديد نکنند که در همه دولت هاي جمهوري اسلامي اين اصل مهم عزتمدار مورد تأکيد بوده است و دولت يازدهم نيز اين اصل را با اصرار پيگيري مي کند و ملاک اقدام برنامه ها و ارتباطات ما خواهد بود.
افخم افزود:رئيس جمهوري اسلامي ايران در نخستين سخنانش در آغاز کار دولت يازدهم اعلام کرد که بايد با زبان تکريم با جمهوري اسلامي ايران سخن گفته شود و اين اصل است که بايد ملاک ارتباطات قرار گيرد و واکنش ما نيز به هر بخش، نهاد، ‌دولت و شخصي که بخواهد جايگاه و عزت ملت ايران را تحت تأثير قرار دهد بر همين اصل مهم مبتني خواهد بود.افخم پيش بيني کرد پارلمان اروپايي قطعاً به تدريج با نقدهاي درون اروپايي مواجه خواهد شد.
سخنگوي وزارت امورخارجه ايران با تأکيد بر اينکه پارلمان اروپا بايد شأن اين اتحاديه را حفظ کند به اروپاييها توصيه کرد بر اساس واقعيات روز و متناسب با تحولات با جهان همراهي کنند زيرا دوران ماندن در برهه خاصي از تاريخ و با اين عينک نظاره کردن به جهان، سپري شده است.
افخم تأکيد کرد: مطمئن باشيد چنين برداشتي که با عقب نشيني ما ديگران بخواهند جسارت کنند، درست نيست؛ ما مي خواهيم دنيا را با واژگان و گفتمان جديدي بر مبناي تکريم ملت ايران بيشتر آشنا کنيم که البته اين کار در حوزه سياست خارجي پيچيدگيها و ظرافتهاي خاص خود را دارد.

واکنش تند و شفاف ظريف
جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان در واکنش به اين مصوبه پارلمان اروپا گفت: اين پارلمان نه فقط درگذشته تاريخي اروپا،بلکه در دو دهه گذشته، به ويژه در زمان کشتارهاي دهه 90 ميلادي در بوسني هرزه گوين و منطقه بالکان، رفتار بد اروپاييها با خارجي ها و مسلمانان را ناديده انگاشته است.
وزير امور خارجه ايران با بيان اينکه فجايع و اتفاق هاي حقوق بشري ناگواري در اروپا اتفاق افتاده است، گفت: نبايد گروهي تندرو خود را در جايگاهي قرار دهند که مردم متمدني که در طول تاريخ همواره منادي گفت وگو و همزيستي بوده اند و هيچ سابقه اي از نسل کشي و جنايات جنگي ندارند را مورد امر و نهي قرار دهد.
ظريف تاکيد کرد: اروپايي ها بدانند ملت متمدن ايران خواهان تعاملي مبتني بر احترام متقابل و از موضع برابر با ديگر کشورها است و برخوردهاي توهين آميز و مداخله گرانه هيچ کشوري را بر نخواهد تابيد.
يکي از اهداف قطعنامه ضدايراني اتحاديه اروپا، تاثيرگذاري بر روند مذاکرات هسته اي بود، اما اعلام موضع شفاف و روشن ظريف هنگام
ورود به وين، يکي از اهداف مهم اين قطعنامه را ناکام گذاشت

وزير امورخارجه ايران گفت:اظهار نظرهاي پارلمان اروپا نه از وزن سياسي برخور داراست و نه تاثيري بر مذاکرات هسته اي دارد.
«محمد جواد ظريف» وزير امورخارجه ايران روز دوشنبه هنگام ورود به وين درگفت و گوبا خبرنگاران در واکنش به تصويب قطعنامه پارلمان اروپا ضد ايران و تاثير اين قطعنامه بر مذاکرات هسته اي تاکيد کرد، اين موضوع هيچ نقشي در مذاکرات هسته اي ايران با گروه پنج به علاوه يک ندارد.

واکنش عراقچي
معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امورخارجه کشورمان نيز در واکنش به اين قطعنامه ضد ايراني گفت: اروپايي ها و غربي ها جايگاهي براي قضاوت درباره حقوق بشر در ديگر کشورها ندارند.
«سيد عباس عراقچي» معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امورخارجه ايران نيز،اقدامات ضدايراني اخير غربي ها را ادامه روند ساليان متمادي خصومت آنان ضد ايرانيان دانست و افزود،ايران با کشورهاي غربي، اروپايي ها و آمريکا در موضوعات مختلف اختلاف نظرهاي عميق دارد و اين اختلافات کماکان ادامه دارد.
عراقچي،موضوع حقوق بشر را از موارد اختلافي ميان ايران و غرب دانست و گفت،تاريخ و تجربه سال هاي اخير غرب آکنده از تناقض و برخوردهاي دوگانه در زمينه حقوق بشر است و به هيچ عنوان آنان درجايگاهي نيستند که درباره حقوق بشر در ايران قضاوت کنند؛ به ويژه پارلمان اروپا که اصولاً نهادي حاشيه اي در اين قاره است.
معاون وزير امورخارجه ايران تصريح کرد،افراد و گروههاي مخالف رسيدن به توافق در موضوع هسته اي ايران نيز مي خواهند فضا را غبارآلود و متشنج کنند تا با ايجاد مانع در مذاکرات هسته اي به اهدافشان برسند.

واکنش نمايندگان مجلس به قطعنامه ضد ايراني اتحاديه اروپا
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در واکنش به قطعنامه ضدايراني اتحاديه اروپا، مواضع همسو با دستگاه سياست خارجي اتخاذ کردند که نشان از آغاز فصل جديد روابط مجلس با دستگاه ديپلماسي کشورمان دارد. امروز 285 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با صدور بيانيه اي قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا را محکوم کردند. در اين بيانيه تاکيد شده است: پارلمان اروپا با الهام از رويه استعماري قرون وسطي تمايل دارد خود را مرکز و محور قرار داده و درباره ديگران تصميم گرفته و ديگران را بر اساس ارزش‌هاي رنگ‌باخته غربي مورد ارزيابي قرار دهد. بدون ترديد چنين نگاهي در قرن حاضر از کمترين جايگاه اجتماعي و
سياسي برخوردار نيست و اعتبار نسبي پارلمان اروپا را به‌عنوان مدعي دموکراسي و احترام به حقوق بين‌المللي و حقوق بشر در معرض آسيب جدي قرار مي‌دهد. لذا پيشنهاد مي‌نماييم پارلمان اروپا در اين گونه رفتارها تجديدنظر نمايد و افتتاح دفتر نمايندگي پارلمان اروپا در تهران منوط به تغيير اين رفتارها و رويه‌ها خواهد
بود.
در همين حال کاظم جلالي رئيس گروه روابط پارلماني جمهوري اسلامي ايران و اروپا نيز با صدور بيانيه‌اي ضمن اعتراض به قطعنامه ضد ايراني اخير پارلمان اروپا، لغو سفر پيش روي هيات ايراني به اروپا را اعلام کرد.

عقب نشيني اتحاديه اروپا
همسويي مجلس و دستگاه سياست خارجي در قبال قطعنامه ضدايراني پارلمان اروپا، اين اتحاديه را مجبور به عقب نشيني کرد.
سخنگوي مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا را الزام آور ندانست.
"مايکل مان"،سخنگوي کا‌ترين اشتون،مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در گفت وگويي، درباره اعتراض ايران به قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا، اظهار کرد:
پارلمان اروپا، نهاد مستقل و متفاوت از آن نهادي است که کا‌ترين اشتون آن را نمايندگي مي‌کند و قطعنامه آن هم الزام آور نيست. مايکل مان تاکيد کرد: براي پارلمان اروپا احترام قائل است اما اقدام آن‌، تاثير مستقيمي بر مذاکرات هسته اي ايران و گروه پنج به علاوه يک نخواهد داشت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تن مرکل به لرزه افتاد

اردوغان: به زودی "اس400" را دریافت می‌کنیم

سنا برای فروش اسلحه به عربستان تصمیم می‌گیرد

شعار جدید ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

دست های پشت پرده؛ شوخی‌های بامزه با ترامپ و نتانیاهو

عاقبت اعتماد به آمریکایی‌ها

انفجارهای متعدد در یک شرکت نفت عراق

طبیعت گردی دو ساله ولیعهد سوئد

کاخ ریاست جمهوری عراق هدف موشک قرار گرفت

انتقاد توئیتری ترامپ از رئیس بانک مرکزی اروپا

عربستان صدور روادید عمره را متوقف کرد

درخواست آلمان درباره مرگ مُرسی

بازگشت بیش از 1200 پناهجوی سوری به کشورشان طی 24 ساعت گذشته

نیرو‌های مسلح یمن: فرودگاه ابها عربستان فلج شده است

مرگی که در رسانه های مصری تیتر نشد

پامپئو بازهم برای سعودی‌ها نوشابه باز کرد!

مرکل: لغو تحریم‌های روسیه منوط به بازگشت کریمه به اوکراین است

از شمال یمن تا جنوب عربستان؛ شلیک 3 موشک

سرپرست وزارت دفاع آمریکا تغییر کرد

وزیر دفاع ترکیه خواستار مذاکره با آمریکا شد

واکنش سازمان ملل به اعزام نظامیان جدید آمریکا به خلیج فارس

نتانیاهو: در نشست بحرین شرکت می کنیم

انتقاد عربستان از اخوان المسلمین در اولین واکنش به درگذشت مُرسی

مخوف‌ترین و رعب آور‌ترین زندان ایالات متحده را بشناسید

المعلم: ترکیه خاک سوریه را اشغال کرده و از داعش حمایت ‌می‌کند

ادعای طالبان: آمریکا پذیرفت نیروهایش را از افغانستان خارج کند

ارسال تسلیحات جدید روسیه برای ارتش سوریه

پایان عبرت آموز اعتماد به آمریکا؛ مرگ مرسی در قفس دادگاه

کاهش تسلیحات هسته‌ای در جهان

اردوغان: مُرسی به مرگ طبیعی نمرده است

داماد ترامپ از «بن‌سلمان» خواسته فعلا اعدام نکند

انصارالله یمن بازرسی از کشتی‌های بندر الحدیده را به عهده می‌گیرد

متلاشی شدن باند تروریستی وابسته به داعش در مغرب

عفو بین‌الملل نیز اجرای تحقیقات درباره مرگ مُرسی را خواستار شد

درخواست ریاض از جامعه جهانی برای تأمین امنیت آبراه‌های بین‌المللی

ریابکوف: تا زمان اقدام مشابه آمریکا، استقرار موشکی نداریم

روزنامه آلمانی: ترامپ دوست و دشمن نمی‌شناسد

شلیک موشک زلزال به مواضع سعودی‌ها در نجران

کمک میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین

افشای صوت مرسی در سال 2017؛ مسئولان مصر مرا تهدید کرده‌اند

راهپیمایی مخالفان ترامپ در خیابان‎های آمریکا؛ درخواست استیضاح

لرزش های عجیب مرکل!

تبعات خطرناک مرگ محمد مرسی در مصر

اقامه نماز میت غیابی برای مرسی در سراسر ترکیه

عریقات: کنفرانس منامه محکوم به شکست است

روسیه به خروج از توافق تسلیحاتی با آمریکا نزدیک شد

ادامه موج بازداشت‌ها در ترکیه؛ 154 افسر بازداشت شدند

مرگ غم انگیر پناهجویان در دریای اژه

نسل جدید جنگنده‌های پنهان‍کار اروپا معرفی شد

تأکید ارتش الجزائر بر تسریع در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری